top of page
nou se doulas
Logo rezo Doula a

Fondasyon sèvis Doula Network la kreye yon benefis doula aksesib, kiltirèl kongriyan, ki baze sou done pou plan sante yo.

logo rezo doula a
Kontra avèk plis pase 27 Plan Sante
Pwojè rezo Doula yo

Doula Network ofri yon opòtinite inogirasyon pou plan sante yo amelyore sèvis yo epi ankouraje pi bon rezilta sante matènèl ak tibebe. Apwòch inovatè nou an asire aksè ak kongriyans kiltirèl nan swen doula, pandan y ap pwofite pouvwa solisyon ki baze sou done yo. Lè yo fè patenarya ak Rezo Doula a, plan sante yo ka bay manm yo yon benefis inik ak anpil valè, youn ki non sèlman sipòte manman ansent men tou amelyore kalite swen sante an jeneral. Apwòch done nou an ede idantifye zòn pou amelyore epi asire ke sèvis doula yo adapte a bezwen chak moun, sa ki lakòz gwosès ki pi an sante. fanmi ki pi an sante ak bati kominote ki pi solid.​

Pwograme yon apèl pou diskite sou bati benefis doula ou oswa ogmante itilizasyon

USA map of TDN doulas
Rezo Doula a
nou se doulas

© 2023 pa Doula Network. Ki fèt pa@art nadine

bottom of page